Elementor #3551

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA THIỀN VI DIỆU PHÁP -VIPASSANA  10 NGÀY TẠI THIỀN VIỆN PHƯỚC SƠN

(Từ ngày 21.10.2022 – 31.10.2022)

Trưởng ban tổ chức và Thuyết Pháp: Hòa Thượng Bửu Chánh

Người hướng dẫn : Sư Phước Tuệ Từ

 NGÀY 0 : 21.2022

   • 9h-17h: Tiếp đón thiền sinh, ổn định chỗ ở.
   • 18h-18h15: Ổn định chỗ ngồi – Giới thiệu đội nhóm
   • 18h15-19h15: HÒA THƯỢNG TRỤ TRÌ KHAI MẠC KHÓA THIỀN – TRAO BẰNG VI DIỆU PHÁP
   • CHỤP HÌNH LƯU NIỆM
   • 19h15-20h : Nghe bài pháp: KINH TỨ NIỆM XỨ- QUÁN THÂN Hướng dẫn hành thiền ANAPANA (23P).
   • 20h -21h: GIỚI THIỆU VI DIỆU PHÁP
   • 21h: Về cốc, chỉ tịnh.

NGÀY 1: 10.2022

BUỔI SÁNG

   • 3h45-4h15: Thức dậy vệ sinh.
   • 4h15 -6h: Toạ thiền trong thiền đường.
   • 6h – 6h15: Nghe bài pháp: KINH 5 TRIỀN CÁI (13P)
   • 6h30-8h00: Ăn sáng, nghỉ ngơi.
   • 8h -8h15: Kinh kham nhẫn- vực thẳm 10p -Toạ thiền trong thiền đường
   • 8h15-9h15: Toạ thiền trong thiền đường
   • 9h25-9h40: Nghe bài pháp: KINH NGỦ GỤC (17P)
   • 9h45-10h50: Toạ thiền trong thiền đường
   • 11h-13h : Ăn trưa, nghỉ ngơi.

BUỔI CHIỀU

   • 13h- 14h : Trình pháp- vấn đáp
   • 14h-14h10 Nghe bài pháp: Kinh nghe pháp 10p
   • 14h15- 15h15: Toạ thiền trong thiền đường
   • 15h25-16h25: Toạ thiền trong thiền đường
   • 16h30-16h50: Nghe bài pháp: KINH VÔ THỈ II-13p
   • 17h-18h: Uống trà, nghỉ ngơi, ăn nhẹ.
   • 18h05 -19h: Toạ thiền trong thiền đường
   • 19h– 20h: HÒA THƯỢNG TRỤ TRÌ THUYẾT PHÁP
   • 20h10-20h30: VI DIỆU PHÁP GIẢNG GIẢI sở hữu hôn phần-tâm bất thiện
   • 20h30-21h: Vấn đáp
   • 21h: Về cốc, chỉ tịnh.

NGÀY 2: 23.10.2022

BUỔI SÁNG

   • 3h45: Thức dậy
   • 4h15-4h30: Nghe bài pháp: KINH NIỆM XỨ_Hướng dẫn hành thiền ANAPANA (14P)
   • 4h30-6h00: Toạ thiền trong thiền đường
   • 6h00-6h30: Nghe bài pháp: KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN (20p)
   • 6h30-8h00: Ăn sáng, nghỉ ngơi.
   • 8h05-8h15: Nghe bài pháp: KINH QUẢ LỢI ÍCH II 10P
   • 8h15-9h15: Toạ thiền trong thiền đường
   • 9h55-10h25: Toạ thiền trong thiền đường
   • 10h30-11h: Nghe bài pháp: GIỮ GIỚI (22P)
   • 11h-13h: ĂN TRƯA- NGHỈ NGƠI

BUỔI CHIỀU

   • 13h- 14h: Trình pháp-vấn đáp với Thầy.
   • 14h-14h15: Nghe bài pháp: KINH CÁN BÚA II (14p)
   • 14h15- 15h15: Toạ thiền trong thiền đường
   • 15h25-16h25: Toạ thiền trong thiền đường
   • 16h30 -17h: Nghe bài pháp: KINH  NHƯ LÝ TÁC Ý II (17P)
   • 17h -18h: Uống trà, ăn nhẹ, nghỉ ngơi, tắm rửa…
   • 18h-18h15: Nghe bài pháp: KINH ICCHANANGALA II – XUẤT TỨC NIỆM (8P)
   • 18h15- 19h: Toạ thiền trong thiền đường
   • 19h-20h: HÒA THƯỢNG TRỤ TRÌ THUYẾT PHÁP
   • 20H10 -20H35: VI DIỆU PHÁP GIẢNG GIẢI
   • 20h35 -21h: Vấn đáp
   • 21h: Về cốc, chỉ tịnh.

NGÀY 3:10.2022

BUỔI SÁNG

   • 3h45: Thức dậy.
   • 4h15 -4h25: Kinh KAPINA-XUẤT TỨC NIỆM (6P)
   • 4h25-6h00: Toạ thiền trong thiền đường
   • 6h-6h30: Nghe bài pháp: Pháp môn quyết trạch 30p
   • 6h30-8h : Ăn sáng, nghỉ ngơi.
   • 8h-8h15: Nghe bài pháp:  KINH PHẨM ƯỚC NGUYỆN 15P
   • 8H15-9h15: Toạ thiền trong thiền đường
   • 9H25-10h25: Toạ thiền trong thiền đường
   • 10h30 -11h: Nghe bài pháp: KINH ANGULIMALA II 32P
   • 11h-13h : Ăn trưa, nghỉ ngơi.

BUỔI CHIỀU

   • 13h- 14h: Toạ thiền – vấn đáp với Thầy.
   • 14h-14h15:   Nghe bài pháp: KINH TINH TƯỚNG (11P)
   • 14h15- 15h10: Toạ thiền trong thiền đường
   • 15h20-16h20: Toạ thiền trong thiền đường
   • 16h30:  Nghe bài pháp: KINH Tuỳ niệm Phật -Pháp -Tăng (20p)
   • 17h-18h: Uống trà, ăn nhẹ, nghỉ ngơi, tắm rửa…
   • 18h-18h10: Nghe bài pháp: KINH NIẾT BÀN – Đức Phật thuyết về Niết bàn  (8P)
   • 18h10- 19h: Toạ thiền trong thiền đường
   • 19h-20h : HÒA THƯỢNG TRỤ TRÌ THUYẾT PHÁP
   • 20h10-20h45 : Vi diệu pháp giảng giải
   • 21h: Về cốc, chỉ tịnh.

NGÀY 4: 10.2022

BUỔI SÁNG

   • 3h45: Thức dậy.
   • 4h15 – 4h30: Hướng dẫn hành thiền: NHẤT TÂM- EKAGGATA (10P)
   • 4h30-5h50: Toạ thiền trong thiền đường
   • 5h50-6h30: Nghe bài pháp: KINH GANAKA – Đức Phật chỉ cách tu hành một cách tuần tự (40p)
   • 6h30 -8h00: Ăn sáng, nghỉ ngơi.
   • 8h00-8h05: Hướng dẫn thiền nhất tâm Ekaggata (5p)
   • 8h05-9h05: Toạ thiền trong thiền đường
   • 9h15-10h15: Toạ thiền trong thiền đường
   • 10h25 -10h50: KINH XUẤT HIỆN – Đức Phật thuyết về luật tự nhiện của Vũ trụ (20p)
   • 11h-13h: Ăn trưa, nghỉ ngơi.

BUỔI CHIỀU

   • 13h- 14h: Trình pháp hoặc vấn đáp với Thầy.
   • 14h05-14h15: Kinh ca chien diên 8p- thập nhi nhân duyên
   • 14h15- 15h15: Toạ thiền trong thiền đường
   • 15h25-16h15: Toạ thiền trong thiền đường
   • 16h25-17h Nghe bài pháp: KINH 37 PHẨM TRỢ ĐẠO (31p)
   • 17h -18h: Uống trà, ăn nhẹ, nghỉ ngơi, tắm rửa.
   • 18H05- 19H: Toạ thiền trong thiền đường
   • 19h-20h: HÒA THƯỢNG TRỤ TRÌ THUYẾT PHÁP
   • 20H10 -20H50: Kinh đại nghiệp phân biệt
   • 21h: Về cốc, chỉ tịnh.

NGÀY 5: 10.2022

BUỔI SÁNG

   • 3H45: Thức dậy.
   • 4h15-4h45: Hướng dẫn hành thiền Vipassana (27p)
   • 5h -6h: Toạ thiền trong thiền đường
   • 6h -6h30: Kinh phẩm song đôi II-21p
   • 6h30-8h00: ăn sáng, nghỉ ngơi
   • 8h05-9h15: Kinh tiên trí  11p- Toạ thiền trong thiền đường
   • 9h25-10h25: Toạ thiền trong thiền đường
   • 10h30 -11h: KINH PHƯỚC SỰ NGHIỆP– Đức Phật tả về 6 Cõi trời Dục giới (28p)
   • 11h-13h: Ăn trưa, nghỉ ngơi.

BUỔI CHIỀU

   • 13h- 13h50: Trình pháp hoặc vấn đáp với Thầy.
   • 14h-14h10: KINH TRƯỚC KHI GIÁC NGỘ (9p) –Đức Phật thuyết  vị ngọt ở đời.
   • 14h10- 15h10: Toạ thiền trong thiền đường
   • 15h20-16h20: Toạ thiền trong thiền đường
   • 16h30-17h: Kinh Hiền ngu II-23p
   • 17h-18h: Uống trà, ăn nhẹ, nghỉ ngơi, tắm rửa…
   • 18h-18h15: Hướng dẫn chi tiết thiền Vipassana(11p)
   • 18h15- 19h : Toạ thiền trong thiền đường
   • 19h-20h: HÒA THƯỢNG TRỤ TRÌ THUYẾT PHÁP
   • 20H10 -20h50: Vi diệu Pháp giảng giải
   • 21h: Về cốc, chỉ tịnh.

NGÀY 6: 10.2022

BUỔI SÁNG

   • 3h45: Thức dậy.
   • 4h15-4h25: KINH NIỆM XỨ II 10P-hướng dẫn Vipassana
   • 4h25-5h45: Toạ thiền trong thiền đường (bắt buộc).
   • 5h50: 6H30 KINH thủ chuyển 38p
   • 6h30 – 8h: Ăn sáng, nghỉ ngơi.
   • 8h-8h10: KINH CHIẾN BINH- Hướng dẫn hành thiền Vipassana (6’40’’)
   • 8h10-9h10: Toạ thiền trong thiền đường
   • 9h20-10h20: Toạ thiền trong thiền đường
   • 10h30-10h50:KINH NGŨ CĂN, NGŨ LỰC – Đức Phật thuyết về Tín lực- Niệm lực – Tấn lực – Định lực-Tuệ lực (16p)
   • 11H-13H: Ăn trưa, nghỉ ngơi.

BUỔI CHIỀU

   • 13h- 14h: Trình pháp và vấn đáp vớiThầy.
   • 14h05-14h15: KINH SÁU SÁU (14P)
   • 14h15- 15h15: Toạ thiền trong thiền đường
   • 15h25-16h20: Toạ thiền trong thiền đường
   • 16h20: KINH KIÊN CỐ- giáo hóa thần thông (33p)
   • 17h -18h: Uống trà, ăn nhẹ, nghỉ ngơi, tắm rửa.
   • 18h -18h15: KINH MẬT HOÀN – Đức Phật thuyết về cảm giác và tư tưởng (13p)
   • 18h15- 19h: Toạ thiền trong thiền đường
   • 19h-20h: HÒA THƯỢNG TRỤ TRÌ THUYẾT PHÁP
   • 20h10-20h50: Vi diệu pháp giảng giải ( hệ thần kinh )
   • 21h: Về cốc, chỉ tịnh

NGÀY 7: 10.2022

BUỔI SÁNG

   • 3h45:Thức dậy.
   • 4h15-4H30: KINH NIỆM XỨ 10P- HưỚNG dẫn Vipassana
   • 4h30-5h45: Toạ thiền trong thiền đường
   • 5h50-6h30: Thức ăn của Tâm- Nghiện cảm giác 33P
   • 6h30 – 8h: Ăn sáng, nghỉ ngơi.
   • 8h – 8h15: Kinh La hầu la II
   • 8H15-9H15: Toạ thiền trong thiền đường
   • 9h25-10h25: Toạ thiền trong thiền đường
   • 10h30-11h: KINH Thế giới nhân bổn -25p-Đức Phật nói về nguồn gốc con người
   • 11h-13h: Ăn trưa, nghỉ ngơi.

BUỔI CHIỀU

   • 13h – 14h: Toạ thiền- vấn đáp
   • 14h-14h10: KINH TRƯỜNG TRẢO – Đức Phật thuyết về lạc thọ và khổ thọ (9p)
   • 14h10- 15h10: Toạ thiền trong thiền đường
   • 15h20-16h20: Toạ thiền trong thiền đường
   • 16h20:  KINH LÕI CÂY – Sự Bình tâm- TÂM Bất động là gì ?(16p)
   • 17h -18h: Uống trà, ăn nhẹ, nghỉ ngơi, tắm rửa…
   • 18h-18h10: KINH CHẤT CHỨA –Hướng dẫn thiền Vipassana (7p)
   • 18h15- 19h: Toạ thiền trong thiền đường
   • 19h-20h: HÒA THƯỢNG TRỤ TRÌ THUYẾT PHÁP
   • 20h10-20h45: Vi diệu Pháp – Tâm siêu thế
   • 21h00: Về cốc, chỉ tịnh

NGÀY 8: 10.2022

BUỔI SÁNG

   • 3h30: Thức dậy.
   • 4h – 4h15: KINH NIỆM XỨ 10P-Hướng dẫn Vipassana 2
   • 4h15 – 6h: Toạ thiền trong thiền đường
   • 6h-6h20: KINH SUSIMA (18P)
   • 6h30-8h0: Ăn sáng, nghỉ ngơi.
   • 7h30-7h45: Hướng dẫn thiền chi tiết Vipassana 11p
   • 7h45-8h40: Toạ thiền trong thiền đường
   • 8h50-9h50: Toạ thiền trong thiền đường
   • 10h-10H50: KINH MAHA SAKULUDAYI II(40P) 

BUỔI CHIỀU

   • 11h-13h: Ăn trưa, nghỉ ngơi.
   • 13h- 14h: toạ thiền hoặc vấn đáp
   • 14h-14h15: KINH KAKUDHA- Đức Phật thuyết về sự bình tâm- không buồn- không vui (15p)
   • 14h15- 15h15: Toạ thiền trong thiền đường
   • 15h25-16h15: Toạ thiền trong thiền đường
   • 16h25-17h: KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ (26P)
   • 17h -18h: Uống trà, ăn nhẹ, nghỉ ngơi, tắm rửa…
   • 18h05- 19h: Toạ thiền trong thiền đường
   • 19H-20H: HÒA THƯỢNG TRỤ TRÌ THUYẾT PHÁP
   • 20H10-20h30: KINH HẠNH PHÚC (18P)
   • 21h: Về cốc – Chỉ tịnh.

NGÀY 9: 10.2022

BUỔI SÁNG

   • 3h45: Thức dậy
   • 4h15 – 4h30: KINH AMBAPALI – Đức Phật giảng thiền tứ niệm xứ là quán các cảm giác ở trên thân (15p)
   • 4h30-6h: Toạ thiền trong thiền đường
   • 6h-6h30: KINH 10 PHẨM HẠNH BA LA MẬT của một bậc Thánh nhân (30p)
   • 6h30 -8h00: Ăn sáng, nghỉ ngơi.
   • 8h05-8h15: KINH TIỄN 9P
   • 8h15-9h15: Toạ thiền trong thiền đường
   • 9h25-10h25: Toạ thiền trong thiền đường
   • 10h30-11H: Kinh 10 kiết sử – 5 triền cái  –  Đức Phật thuyết về 4 quả vị Thánh (23p)
   • 11h-13h: Ăn trưa, nghỉ ngơi.

BUỔI CHIỀU

   • 13h- 14h: Tọa thiền hoặc vấn đáp
   • 14h-14h15: KINH BÓ LÚA II -Tâm không động chuyển (16p)
   • 14h15- 15h10: Toạ thiền trong thiền đường
   • 15h20-16h20: Toạ thiền trong thiền đường
   • 16h30 – 17h: Kinh chân nhân II 25p
   • 17h -18h: Uống trà, ăn nhẹ, nghỉ ngơi, tắm rửa…
   • 18h-18h15: KINH CỐT TƯỞNG 13p
   • 18h15- 19h: Toạ thiền trong thiền đường
   • 19h-20h: HÒA THƯỢNG TRỤ TRÌ THUYẾT PHÁP
   • 20h10-20h40: Giang giải về Vi diệu Pháp các tầng thiền vô sắc và hữu sắc, các quả vị Thánh
   • 21h: Về cốc – Chỉ tịnh.

NGÀY 10: 10.2022

   • 3h45: Thức dậy.
   • 4h15-4h25: KINH BA NHÂN DUYÊN (7P)
   • 4h25- 5h25: Toạ thiền trong thiền đường
   • 5h35-6H : THIỀN TÂM TỪ 24p
   • 6h30-8h: Ăn sáng, nghỉ ngơi.
   • 8h-10h HÒA THƯỢNG TRỤ TRÌ PHÁT BIỂU.
   • Chụp hình lưu niệm .
   • Phát bằng khoá tu.
   • Phát biểu, chia sẻ của các thiền sinh.
   • 11h: Ăn trưa.

BẾ MẠC KHÓA THIỀN.

Phước Sơn, ngày 14 tháng 10 năm 2022

    Thầy Tuệ Từ